N138.com har varit på besök i 80-talet. Låt er förundras till tonerna av 80-talsmusik som faktiskt var bra här: Träffpunkt 80 i bild och musik