År: 1983, Bil: Porsche 956, Förare: Derek Bell, Bansträckning: 1979-85

Mulsannerakan utan chikaner! Obs att det är två varv, det andra med kommentarer av Derek Bell.

<!–
WriteFlash('’);
//–>