…och det gav upphov till en hel del funderingar om hur ett företag bygger upp legenden om sig självt och om den moderna arkitekturens roll som monument. Självklart kollade vi bilar också. Läs hela artikeln här:

Porschemuséet – en studie i varumärkesidentitet och arkitektur